Αποτελέσματα

Το έργο SOCRATEST θα πραγματοποιήσει δραστηριότητες έρευνας και υλοποίησης με στόχο την παραγωγή πέντε κύριων πνευματικών προϊόντων:

Εργαλείο αναγνώρισης Soft Skills and Creativity: το εργαλείο δίνει ανατροφοδότηση στα δυνατά και αδύνατα σημεία των εθελοντών και παρακινεί για αντίστοιχη εκπαίδευση και ενδοσκόπηση.
Εργαλείο αυτοπροβολής: βοηθά τους εθελοντές να προωθήσουν τις δημιουργικές, γνωστικές, συμπεριφορικές και λειτουργικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στον εθελοντισμό και παρέχει τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για την παρουσίαση και την αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων με αποτελεσματικό τρόπο.
Εγχειρίδιο Soft Skills and Creativity Assessment: περιέχει καθοδηγητικό και πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη σημασία της αξιολόγησης και της επικύρωσης των γνωστικών, συμπεριφορικών και επιχειρησιακών δεξιοτήτων.
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Soft Skills: μεταμορφώνει και παρέχει τα αποτελέσματα των Soft Skills Identification Tools και ενσωματώνει το περιεχόμενο στα Εργαλεία Αυτοπροβολής και στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.
Εφαρμογή Soft Skills Identification and Assessment για κινητά: ενσωματώνει περιεχόμενο από τα Εργαλεία Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Soft Skills και τα Εργαλεία Αυτοπροβολής που είναι διατεταγμένα με παιδαγωγικά ορθό τρόπο για παράδοση μέσω smartphone και φορητών συσκευών.
Όλα τα αποτελέσματα του SOCRATEST θα είναι σταδιακά διαθέσιμα σε αυτόν τον ιστότοπο σε επτά γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Σλοβακικά, Γερμανικά, Σλοβενικά, Ελληνικά και Πορτογαλικά.