Εταιρική σχέση

Συνεργάτες του έργου

  • WIDE S.r.L. – Ιταλία (υποψήφιος και συντονιστής έργου)
  • Γενικό Εργατικό Σωματείο UGL – Ιταλία
  • ISCAP – Politécnico do Porto. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto – Πορτογαλία
  • Integra Institut – Institut za Razvoj Clovekovih Potencialov Velenje – Σλοβενία
  • E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung – Αυστρία
  • QUALED – občianske združenie pre kvalifikáciu in vzdelávanie – Σλοβακία
  • GUNET Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – Ελλάδα


Συνδεδεμένοι Εταίροι
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (Βερολίνο, Γερμανία): Η ομπρέλα οργάνωσης της εθελοντικής εργασίας στη Γερμανία.
Bundesfreiwilligendienst (Κολωνία, Γερμανία) με την πρωτοβουλία τους «Sonderprogramm Coronakrise»: Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων εγκαινίασε μια ψηφιακή πλατφόρμα για να ενθαρρύνει περίπου 40.000 εθελοντές να συμμετάσχουν στην κρίση του κορωνοϊού σε διαφορετικά καθήκοντα. Πιθανοί τόποι ανάπτυξης είναι τα νοσοκομεία, οι οίκο ευγηρίας ή η προμήθεια τροφίμων σε άπορους.
Περιφερειακό Γραφείο Εργασίας Velenje / Σλοβενία.
AMS Niederösterreich – Υπηρεσία Αγοράς Εργασίας Κάτω Αυστρία, ενδιαφέρεται να βελτιώσει την κατάσταση της παροχής συμβουλών, προκειμένου να παρέχει καλύτερη υποστήριξη σε άτομα εκτός εργασίας.
Urad Prace (Γραφείο Εργασίας) Znojmo / Τσεχία.
University of Maribor – Faculty of Education, University of Ljubljana – Faculty of Social Sciences.
Ente Bilateral Veneto: μια μη κερδοσκοπική ένωση της Εμπορικής Ένωσης ΜΜΕ στον Τομέα του Εμπορίου και του Τουρισμού και των τριών σημαντικότερων ιταλικών συνδικάτων.