ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ SOFT SKILLS

Το έργο προσάρμοσε επιλεγμένο διαδικτυακό υλικό από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και εργαλεία αυτοπροβολής με παιδαγωγικά σωστό τρόπο και ανέπτυξε μια εφαρμογή για φορητές συσκευές για την παράδοση αυτού του περιεχομένου μέσω smartphone και φορητών συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουμε την κινητικότητα: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα εργαλεία όπου και όποτε θέλει.

Οι κύριες οθόνες της εφαρμογής για κινητά θα εμφανίζουν τις ακόλουθες οθόνες:

Splash screen (εγγενής)
Οθόνη εισόδου (εγγενής)
Σελίδα λογαριασμού (επεξεργασία / διαγραφή)
Σελίδα σύνδεσης (εγγενής)
Δημιουργία λογαριασμού (ιστός για κινητά)
Μάθημα e-learning Home (γονέας)
Αναζήτηση για μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης (εγγενής)
Αποτελέσματα αναζήτησης μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (εγγενής)
Αρχική σελίδα δραστηριότητας (Ιστός για κινητά)
Εργαλεία δραστηριότητας (ιστός για κινητά).
Καθώς μεγάλο μέρος του περιεχομένου της διαδικτυακής πλατφόρμας διατίθεται και ως εφαρμογή για κινητά, οι καινοτόμες πτυχές του έργου γίνονται ορατές στο περιβάλλον.
Η εφαρμογή για κινητά θα παρέχει επίσης πρόσβαση σε περιεχόμενο ήχου που έχει γίνει διαθέσιμο ως podcast ή που μπορεί να ενεργοποιηθεί από έξυπνους βοηθούς στο σπίτι.