ΕΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ SOFT SKILLS

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε όλα τα διαδικτυακά εργαλεία του έργου. Υποστηρίζει επίσης διαδικτυακά ένα διαδραστικό blog και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Προωθεί τη χρήση ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες θα καταρρίψουν το γλωσσικό εμπόδιο μεταξύ χρηστών από διαφορετικές χώρες. Το περιβάλλον ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του έργου SOCRATEST. Παρέχει την κύρια πολύγλωσση διεπαφή για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό επικύρωσης και αξιολόγησης του έργου, καθώς και πρόσβαση στα Εργαλεία Αυτοπροβολής Soft Skills και Creativity. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης και δοκιμών Soft Skills and Creativity είναι μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα που περιέχει συλλογές διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων, όπως κοινωνική μάθηση, πολιτισμική ποικιλομορφία, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη κ.λπ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενσωματώνει επίσης λειτουργικότητα για ανέβασμα και αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού, βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία ευαισθητοποίησης και μπορεί να υποστηρίξει τόσο την εξατομικευμένη πρόσβαση όσο και/ή την ανοιχτή πρόσβαση. Επιπλέον, ενσωματώνει μια σειρά από πρόσθετα εργαλεία που μπορούν να ενεργοποιηθούν ανάλογα με το σενάριο εκπαίδευσης: Ανακοινώσεις Φόρουμ συζητήσεων Ομάδες χρηστών Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (πολλαπλής επιλογής) Ανταλλαγή αρχείων και μηνυμάτων Wiki, Εργασίες Τηλεδιάσκεψη.