Κατηγορία: Senza categoria

0

SoCrATest – Kick-Off Meeting (Session 3) 

Στις 21 Ιουνίου (2021), το Project Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis ξεκίνησε τις δραστηριότητές του ακριβώς στην καρδιά του θέματος, με μια εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε...

0

SoCrATest – MidTerm project meeting 

Στις 25 Νοεμβρίου (2021), το Project Soft Skills Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis ξεκίνησε τις δραστηριότητές του ακριβώς στην καρδιά του θέματος, με μια εναρκτήρια συνάντηση που...

0

SoCrATest – Developer Workshop 1 (Session 2) 

Στις 25 Νοεμβρίου (2021), το Project Soft Skills Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis ξεκίνησε τις δραστηριότητές του ακριβώς στην καρδιά του θέματος, με μια εναρκτήρια συνάντηση που...

0

SoCrATest – Developer Workshop 1 (Session 1) 

Στις 5 Νοεμβρίου (2021), το Project Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis ξεκίνησε τις δραστηριότητές του ακριβώς στην καρδιά του θέματος, με μια εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε...

0

SoCrATest – Kick-Off Meeting (Session 2) 

Στις 14 Ιουνίου (2021), το Project Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis ξεκίνησε τις δραστηριότητές του ακριβώς στην καρδιά του θέματος, με μια εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε...

0

SoCrATest – Kick-Off Meeting (Session 1) 

Στις 4 Ιουνίου (2021), το Project Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis ξεκίνησε τις δραστηριότητές του ακριβώς στην καρδιά του θέματος, με μια εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε...