Eplatforma za identifikacijo in ocenjevanje mehkih veščin

E-platforma omogoča dostop do vseh spletnih orodij projekta. Podpira tudi spletni interaktivni blog in aplikacije za družabna omrežja. Spodbuja uporabo že obstoječih storitev prevajanja v realnem času, ki bodo odpravile jezikovno oviro med uporabniki iz različnih držav.

Okolje e-platforme je ena od ključnih komponent projekta SOCRATEST. Zagotavlja glavni večjezični vmesnik za dostop do izobraževalnega gradiva za validacijo in ocenjevanje projekta ter dostop do orodij za samopromocijo mehkih veščin in ustvarjalnosti.

E-platforma za ocenjevanje in testiranje mehkih veščin in ustvarjalnosti je interaktivna spletna platforma, ki vsebuje zbirke različnih vrst dejavnosti, kot so socialno učenje, kulturna raznolikost, strategije reševanja problemov, kritično mišljenje itd.

E-platforma vključuje tudi funkcionalnost za nalaganje in iskanje izobraževalnega gradiva, najboljših praks in orodij za ozaveščanje ter lahko podpira tako prilagojen dostop ali/in odprt dostop.

Poleg tega vključuje številna dodatna orodja, ki jih je mogoče aktivirati glede na scenarij usposabljanja:

Objave
Forumi za razprave
Uporabniške skupine
Vaje za samoocenjevanje (več možnosti)
Izmenjava datotek in sporočil
Wiki, Naloge
Telekonferenca.