PRODUKCIA

Projekt SOCRATEST bude vykonávať výskumné a implementačné aktivity zamerané na produkciu piatich hlavných intelektuálnych výstupov:

Nástroj na identifikáciu mäkkých zručností a kreativity: nástroj poskytuje dobrovoľníkom spätnú väzbu o ich silných a slabých stránkach a motivuje ich k príslušnému tréningu a introspekcii.
Sebapropagačný nástroj: pomáha dobrovoľníkom pri propagácii tvorivých, kognitívnych, behaviorálnych a operačných zručností, ktoré nadobudli v dobrovoľníckej činnosti, a poskytuje nástroje, ktoré potrebujú na efektívne prezentovanie a využitie týchto zručností.
Príručka na hodnotenie mäkkých zručností a kreativity: obsahuje usmernenia a informačné materiály o dôležitosti hodnotenia a validácie kognitívnych, behaviorálnych a operačných zručností.
ePlatforma na identifikáciu a hodnotenie mäkkých zručností: transformuje a poskytuje výsledky nástrojov na identifikáciu mäkkých zručností a začleňuje obsah do nástrojov sebapropagácie a aplikácií sociálnych sietí.
Mobilná aplikácia na identifikáciu a hodnotenie mäkkých zručností: integruje obsah nástrojov na identifikáciu a hodnotenie mäkkých zručností a nástrojov sebapropagácie, ktoré sú usporiadané pedagogicky správnym spôsobom na poskytovanie prostredníctvom smartfónov a mobilných zariadení.
Všetky výstupy SOCRATESTU budú postupne dostupné na tejto webovej stránke v siedmich jazykoch: angličtine, taliančine, slovenčine, nemčine, slovinčine, gréčtine a portugalčine.