ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ SOFT SKILLS

Το έργο προσάρμοσε επιλεγμένο διαδικτυακό υλικό από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα εργαλεία αυτοπροβολής με παιδαγωγικά ορθό τρόπο και ανέπτυξε μια εφαρμογή για κινητά για την παράδοση αυτού του περιεχομένου μέσω smartphone και φορητών συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουμε την κινητικότητα: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα εργαλεία όπου και όποτε θέλει. Οι κύριες οθόνες της εφαρμογής για κινητά θα εμφανίσουν τις ακόλουθες οθόνες: Splash screen (εγγενής) Οθόνη εισαγωγής (εγγενής) Σελίδα λογαριασμού (επεξεργασία/διαγραφή) Σελίδα σύνδεσης (εγγενής) Δημιουργία λογαριασμού (ιστός για κινητά) Μάθημα e-learning Home (μητρική) Αναζήτηση μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (εγγενής) Αποτελέσματα αναζήτησης μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (εγγενής) Αρχική σελίδα δραστηριότητας (ιστός για κινητά) Εργαλεία δραστηριότητας (ιστός για κινητά). Καθώς ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι διαθέσιμο και ως εφαρμογή για φορητές συσκευές, οι καινοτόμες πτυχές του έργου γίνονται ορατές στο περιβάλλον. Επίσης, η εφαρμογή για κινητά θα προσφέρει πρόσβαση σε ηχητικό περιεχόμενο που έχει γίνει διαθέσιμο ως podcast ή που μπορεί να ενεργοποιηθεί από έξυπνους οικιακούς βοηθούς.