PARTNERSTVO

Projektoví partneri


WIDE S.r.L. – Taliansko (žiadateľ a koordinátor projektu)
Unione Generale del Lavoro UGL – Taliansko
Integra Institut – Institut za Razvoj Clovekovih Potencialov Velenje – Slovinsko
E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung – Rakúsko
QUALED – občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie – Slovakia
GUnet – Greek Universities Networko – Grécko


Pridružení partneri


Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (Berlín, Nemecko): Zastrešujúca organizácia dobrovoľníckej práce v Nemecku.
Bundesfreiwilligendienst (Köln, Nemecko) so svojou iniciatívou „Sonderprogramm Coronakrise“: Spolkové ministerstvo pre rodinné záležitosti iniciovalo digitálnu platformu s cieľom povzbudiť približne 40 000 dobrovoľníkov, aby sa zúčastnili na koronakríze v rôznych úlohách. Možnými miestami nasadenia sú nemocnice, opatrovateľské domy alebo zásobovanie potravinami pre ľudí v núdzi.
Regionálny úrad práce Velenje/Slovinsko.
AMS Niederösterreich – Služba trhu práce Dolné Rakúsko, má záujem o zlepšenie poradenskej situácie s cieľom poskytnúť lepšiu podporu ľuďom bez práce.
Urad Prace (Úrad práce) Znojmo/Česká republika.
Univerzita v Maribore – Pedagogická fakulta, Univerzita v Ľubľane – Fakulta sociálnych vied.
Ente Bilaterale Veneto: neziskové združenie Obchodného združenia malých a stredných podnikov v sektore obchodu a cestovného ruchu a troch najvýznamnejších talianskych odborových zväzov.