Priročnik za ocenjevanje mehkih veščin in ustvarjalnosti

Priročnik za ocenjevanje mehkih veščin in ustvarjalnosti vsebuje navodila in informativna gradiva o ocenjevanju in validaciji kognitivnih, vedenjskih in operativnih veščin, osebnih kompetenc ter o ustvarjalnih potencialih, pridobljenih s priložnostnim in neformalnim učenjem.

Priročnik med drugim obsega naslednje teme:

Prostovoljstvo kot naravno učno okolje za pridobivanje kompetenc v času krize;
Kako lahko kreativne industrije in umetniški sektor koristijo kognitivnim, vedenjskim in operativnim spretnostim in kako lahko izkušnje s prostovoljstvom v času krize pripeljejo do novih načinov razmišljanja in obvladovanja negotovosti, zapletenosti in dvoumnosti;
Validacija teh kompetenc ne bo omejena na tehnične spretnosti, temveč predvsem na osebne kompetence, to je »mehke veščine«;
Zahteve po spretnostih v obdobju po pandemiji Covid-19 in v industriji 4.0.
Priročnik je inovativen odgovor na vse večji pomen mehkih veščin in ustvarjalnosti v času krize s stalnimi trendi vse večje digitalizacije. Ustvarja jasno povezavo med prostovoljstvom na eni strani in poklicnim poklicnim usmerjanjem na drugi strani, saj nudi napotke za prostovoljce pri uporabi orodij za ocenjevanje in napredovanje za njihov osebni in poklicni razvoj.