EPLATFORMA NA IDENTIFIKÁCIU A HODNOTENIE MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ
Elektronická platforma poskytuje prístup ku všetkým online nástrojom projektu. Podporuje tiež online interaktívny blog a aplikácie sociálnych sietí. Podporuje využívanie už existujúcich prekladateľských služieb v reálnom čase, čím sa prelomí jazyková bariéra medzi používateľmi z rôznych krajín.

Prostredie e-platformy je jednou zo základných súčastí projektu SOCRATEST. Poskytuje hlavné viacjazyčné rozhranie pre prístup k vzdelávacím validačným a hodnotiacim materiálom projektu, ako aj prístup k nástrojom Soft Skills and Creativity Self-Promotion Tools.

Elektronická platforma na hodnotenie a testovanie mäkkých zručností a kreativity je interaktívna webová platforma, ktorá obsahuje zbierky rôznych typov aktivít, ako je sociálne učenie, kultúrna rozmanitosť, stratégie riešenia problémov, kritické myslenie atď.

Elektronická platforma zahŕňa aj funkcie na nahrávanie a vyhľadávanie vzdelávacích materiálov, osvedčených postupov a nástrojov na zvyšovanie povedomia a môže podporovať personalizovaný alebo otvorený prístup.

Okrem toho obsahuje množstvo ďalších nástrojov, ktoré možno aktivovať v závislosti od scenára školenia:

Oznamy
diskusné fóra
Skupiny používateľov
Cvičenia na sebahodnotenie (výber z viacerých možností)
Výmena súborov a správ
Wiki, Zadania
Telekonferencia.